1.2.7 - DAVO - Teruggegeven bedragen in euro

DAVO - Teruggegeven bedragen in euro
  2011 2012 2013 2014
Achterstallen en lopende onderhoudsgelden 2.475.192 2.874.784 3.339.954 3.899.071
Interesten 343.550 395.534 423.387 454.135
Bijzondere kosten 5.332 990 4.511 864
Werkingskosten DAVO 761.268 911.651 963.676 1.094.773
Te veel ontvangen bedragen 347.428 465.935 367.919 443.341
Voorschotten DAVO 5.563.660 6.590.736 7.556.256 8.538.975
Voorschotten OCMW 1.427.071 1.359.519 1.133.481 1.075.799
Totaal 10.923.501 12.599.149 13.789.184 15.506.958

Toegekende voorschotten

Volgens de huidige wetgeving betaalt de DAVO enkel voorschotten op onderhoudsgeld ten voordele van kinderen voor zover de aanvrager voldoet aan een bepaalde inkomensgrens. Het bedrag van het voorschot is het bedrag van het vastgesteld onderhoudsgeld met een maximum van 175 € per maand en per kind.

In 2014 heeft de DAVO 23.502.649,23 € als voorschotten toegekend. Het gemiddelde maandelijkse voorschot per kind bedraagt 129,72 €.