1.2.2 - Voorafbetalingen RPB en VenB

Voorafbetalingen RPB en VenB (in duizend euro)
  2012 2013 2014
Aantal belastingplichtigen 108.790 107.231 104.626
Aantal betalingen 190.647 166.437 185.943
Bruto-ontvangsten 8.111.883 8.127.038 8.613.266
Terugbetalingen-Ontheffingen 210.830 203.997 144.471
Netto-ontvangsten 7.901.053 7.923.041 8.468.795