1.1.2 - Inkomstenbelastingen - Ingediende aangiften en niet-indieners per belasting

Inkomstenbelastingen - Ingediende aangiften en niet-indieners per
belasting
  Aanslagjaar 2012
Toestand op 30.06.2013
Aanslagjaar 2013
Toestand op 30.06.2014
Aanslagjaar 2014
Toestand op 31.12.20141
Aantal in te dienen aangiften Aantal ingediende aangiften Aantal niet ingediende aangiften % niet ingediende aangiften Aantal te behandelen aangiften Aantal ingediende aangiften Aantal niet ingediende aangiften % niet ingediende aangiften Aantal te behandelen aangiften Aantal ingediende aangiften Aantal niet ingediende aangiften % niet ingediende aangiften
PB 6.269.907 6.037.449 232.458 3,71% 6.829.220 6.619.419 209.801 3,07% 6.837.005 6.618.569 218.436 3,19%
VenB2 462.150 437.058 25.092 5,43% 518.988 474.575 44.413 8,56% 480.651 458.679 21.972 4,57%
BNI natuurlijke
personen3
59.670 47.643 12.027 20,16% 77.272 55.276 21.996 28,47% 80.973 56.357 24.616 30,40%
BNI vennootschappen2 9.818 7.505 2.313 23,56% 10.493 8.132 2.361 22,50% 7.634 7.268 366 4,79%
RPB2 92.687 88.101 4.586 4,95% 95.967 90.848 5.119 5,33% 88.896 88.294 602 0,68%

1 Het aanslagjaar 2014 eindigt op 30.06.2015. Daardoor zijn de aangiften waarvoor de termijn na 31.12.2014 valt niet opgenomen in de in te dienen aangiften.

2 In 2014 werd de nieuwe toepassing BIZTAX in gebruik genomen. Alle aangiften VenB, RPB en BNI-ven van het aanslagjaar 2014 werden via BIZTAX behandeld.

Zoals vaak het geval is wanneer een nieuwe toepassing in gebruik wordt genomen, ging de start gepaard met een aantal moeilijkheden.

De statistische gegevens konden daardoor niet op 31.12.2014 worden opgehaald, maar de gegevens opgenomen in deze tabel geven de toestand weer op 30.06.2015.

3 Vanaf aanslagjaar 2013 wordt een nieuwe telwijze gehanteerd die de verhoging van het aantal in te dienen aangiften verklaart.