1.1.10 - Btw - Ingediende aangiften

Btw - Ingediende aangiften
  31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014
Maandelijkse aangiften 1.131.321 1.145.000 1.125.212
Trimestriële aangiften 2.306.459 2.327.838 2.373.664
Afgehandelde en geregistreerde bijzondere aangiften1 3.712 4.629 5.840
Totaal ingediende btw-aangiften 3.441.492 3.477.467 3.504.716

1 Dit zijn de bijzondere aangiften die slaan op de intracommunautaire verwervingen verricht door sommige btw-belastingplichtigen die niet gehouden zijn tot het indienen van periodieke aangiften, of door sommige niet-belastingplichtige rechtspersonen.