Vermindering van het aantal kantoren met behoud van een kwaliteitsvolle dienstverlening

Vermindering van het aantal kantoren met behoud van een kwaliteitsvolle dienstverlening
Minder personeel, oude en energievretende gebouwen … terechte argumenten die de FOD Financiën ertoe hebben aangezet om zijn huisvestingsaanpak te herdenken. In 2014 werden 49 sites (met één of meer gebouwen) verlaten en zijn er nieuwe werven opgestart, met het vaste voornemen om de dienstverlening op peil te houden. Naast plaatsen met gebouwen waar bezoekers gemakkelijk kunnen langskomen, startte de FOD Financiën een proefproject waarbij in steden en gemeenten met een beperkt openbaar vervoer permanenties worden georganiseerd.

In het Infrastructuurplan Horizon 2015 verbindt de FOD Financiën zich tot een reorganisatie met als doel om in 2016 het aantal locaties waar personeel wordt gehuisvest progressief te verminderen tot 182 sites. Op 1 januari 2010 waren dat er nog 455.

Deze beslissing heeft verschillende redenen. De belangrijkste  zijn:

 • Het budgettaire aspect: aangezien het aantal ambtenaren voortdurend afneemt, is er minder werkruimte nodig. Door op een efficiënte manier te handelen, wordt er optimaal gebruik gemaakt van de beschikbare middelen zonder dat de kwaliteit van de dienstverlening hieronder lijdt.
 • Vele gebouwen waren oud en energieverslindend.

Die maken nu plaats voor nieuwe complexen (bv. Bergen en Luik) die beantwoorden aan een moderne, doordachte en duurzame bezettingspolitiek.

Bij de bouw van de Financietoren van Luik bijvoorbeeld heeft men heel veel zorg besteed aan kwaliteit. Dat uit zich in het gebruik van :

 • zonnepanelen
 • recuperatie van regenwater
 • een hoog rendementscondensatieverwarmingsketel
 • driedubbel glas

Bij deze reorganisatie blijft een goede dienstverlening de hoofdbekommernis. Enerzijds wil de FOD Financiën, door haar diensten te reorganiseren, aan de belastingplichtige de mogelijkheid bieden om zich voor alle inlichtingen die hij nodig heeft tot één locatie te wenden. Anderzijds is het ook de bedoeling om met de geplande veranderingen de toegang tot de burelen te vergemakkelijken. Opdat de burger op een behoorlijke manier zou kunnen worden ontvangen, wordt overal de inrichting van het onthaal en de loketten met heel veel zorg uitgewerkt. En vaak bieden die nieuwe gebouwen veel mogelijkheden voor toegang via het openbaar vervoer.

In 2014 heeft de FOD Financiën de inspanningen om zijn diensten te centraliseren, verdergezet. Op die manier werden 49 locaties verlaten. De kaart hieronder geeft per provincie de evolutie weer van het aantal locaties waar het personeel wordt gehuisvest.

Tegen 2016 moeten nog 97 sites verlaten worden.

In het kader  van de centralisatie van diensten en om te anticiperen op het verdwijnen van sommige kantoren startte de Algemene Administratie van de Fiscaliteit (AAFisc) op 1 september 2014 de pilootfase van het project ‘Infocenter Mobile‘. Die pilootfase vindt plaats in landelijke gebieden die ver verwijderd zijn van grote centra.

De dienstverlening van de FOD Financiën is zonder twijfel de laatste jaren sterk uitgebreid: een verdere ontwikkeling van de website, het oprichten van het Contact Center, de hulp bij het invullen van de aangiften tijdens de aangifteperiode …  Toch bestaat het risico dat de verdere sluiting van regionale kantoren er voor zorgt dat de diensten van de FOD Financiën minder en minder bereikbaar zijn voor de burgers. En dat risico is het grootst in gemeenten of steden waar het openbaar vervoer beperkt is.

Daarom is in vijf gemeenten van het arrondissement Philippeville (Walcourt, Florennes, Doische, Viroinval en Cerfontaine) een eerste ‘Infocenter Mobile’ opgestart.

Het principe van het project is dat de AAFisc op vraag van een gemeente of stad een expert aanduidt die een halve dag per maand aanwezig is om fiscale vragen van burgers te beantwoorden. De gemeente of stad stelt hiervoor een geschikt lokaal met wachtzaal ter beschikking en zorgt ook voor een internetverbinding. Bovendien engageert die gemeente of stad zich om bij haar inwoners de nodige publiciteit te maken.

Tijdens de permanentie zal de ambtenaar:

 • antwoorden op vragen over:
  • personenbelasting
  • onroerende voorheffing (in Wallonië)
  • invordering (algemene vragen)
 • inlichtingen geven over de bevoegde diensten voor wat de andere fiscale materies betreft (successierechten, kadastraal inkomen …)

In 2015 worden de resultaten van de pilootfase, de vragen van de gemeenten en ook de behoeften en tevredenheid van de burgers geanalyseerd. Op basis daarvan zal bepaald worden of het project al dan niet wordt verdergezet.

sl-agfisc-fermeture-bureaux-map-nl.jpg