Studiedagen voor leidinggevenden van de FOD Financiën

In 2014 organiseerde de FOD Financiën voor zijn 400 topleidinggevenden drie studiedagen rond actuele HR- thema’s. Het doel? Aanbieden van de nodige tools om de dagelijkse leiding van een team te verzekeren en zo de doelstellingen van de organisatie te behalen. De sprekers waren telkens een mooie mix van universitairen, consultants en bekende personen uit de bedrijfswereld en overheidsinstellingen.

Een eerste dag ging over het thema ‘anders werken’, dus over flexibiliteit op de werkvloer via onder meer tele- en satellietwerk. De dag eindigde met een boeiend debat tussen de managers van de FOD Financiën en de vakbondsafgevaardigden.

De tweede dag, ‘evalueren om (zich) te verbeteren’, ging dieper in op de evaluatiecycli: de evaluatietool voor medewerkers van de federale overheid.

En een derde dag stond in het teken van veranderingsmanagement, een logische keuze gezien de reorganisatie die momenteel binnen de FOD Financiën plaatsvindt.

In mei 2014 was er dan ook nog een studiedag rond de uitdagingen waar een modern leadership vandaag voor staat. Deze dag sloot het vijfdaagse opleidingstraject voor leidinggevenden FinGrow af. Meer dan 1.400 medewerkers volgden in de periode 2012-2014 dit traject. 996 van hen woonden het slotevent bij.

De resultaten van de tevredenheidsenquête die in 2014 bij alle medewerkers van de FOD Financiën plaatsvond, tonen aan dat initiatieven op vlak van leadership hun vruchten afwerpen: de vragen over de leidinggevenden kregen over het algemeen een hoger cijfer dan in eenzelfde enquête in 2012.