Ontvangsten door AA Douane en Accijnzen

3.3.1 - Geïnde bedragen na overtreding in duizend euro

http://www.2014.jaarverslag.financien.belgium.be/nl/331-geinde-bedragen-na-overtreding-duizend-euro
Geïnde bedragen na overtreding in duizend euro
  2012 2013 2014
Invordering van ontdoken belastingen Douanerechten 4.149,8 31.391,4 4.654,2
Accijnzen 3.786,5 4.575,2 9.946,2
Openingsbelasting 135,3 145,1 274,1 
Vergunningsrecht 12,3 15,8 8,3
Btw 8.897,7 3.180,9 2.602,3
Boeten 14.137,3 33.642,0 33.682,8
Totaal 31.118,9 72.950,4 51.167,9

Het handelt over een inbreuk in douanematerie, accijnzen, Btw, transit en nationale belastingen.

Deze vaststellingen zijn hoofdzakelijk gedaan door de eerste-lijn-diensten van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen, maar evenzeer, a posteriori, door de tweede-lijn-diensten.

3.3.2 - Totale ontvangsten door de AA Douane en Accijnzen in euro

http://www.2014.jaarverslag.financien.belgium.be/nl/332-totale-ontvangsten-door-de-aa-douane-en-accijnzen-euro
Totale ontvangsten door de AA Douane en Accijnzen in euro
  2012 2013 2014
Invoerrechten Landbouwbedragen 47.394.229 36.111.669 29.371.739
EU/EGKS en variabele rechten 2.040.702.011 1.941.882.269 2.084.265.934
Totaal invoerrechten1 2.088.096.240 1.977.993.938 2.113.637.6731
Btw (geïnd ten bate van de AAFisc) Tabaksfabrikaten 636.230.306 682.096.537 739.781.139
Bij invoer 974.433.853 669.684.026 537.612.185
Andere 8.927.816 8.952.333 9.722.122
Totaal Btw (geïnd ten bate de AAFisc)2 1.619.591.975 1.360.732.896 1.287.115.4462
Accijnzen Alcohols Accijnzen 32.226.130 30.449.070 30.761.529
Bijzondere accijnzen 216.735.425 241.280.779 260.823.067
Totaal accijnzen alcohol 248.961.555 271.729.849 291.584.569
Alcoholvrije dranken Accijnzen 54.187.131 57.645.125 57.104.050
Bieren Accijnzen 79.658.068 77.901.873 79.332.123
Bijzondere accijnzen 101.139.150 105.457.550 117.132.190
Totaal accijnzen bier 180.797.218 183.359.423 196.464.314
Gegiste vruchtendranken Accises 3.217 - 470 805
Bijzondere accijnzen 115.371.828 131.492.082 139.499.136
Totaal accijnzen gegiste vruchtendranken 115.375.045 131.491.612 139.499.941
Mousserende gegiste dranken Accijnzen 2.398 1 575
Bijzondere accijnzen 65.869.685 77.142.094 85.189.243
Totaal mousserende gegiste dranken 65.872.083 77.142.095 85.189.818
Tussenproducten Accijnzen 15.800.420 15.059.121 13.920.997
Bijzondere accijnzen 8.207.101 11.019.701 11.621.352
Totaal tussenproducten 24.007.521 26.078.822 25.542.349
Koffie Accijnzen 13.716.867 14.995.467 14.732.430
Energieproducten en elektriciteit Accijnzen 2.039.103.171 2.006.513.137 2.061.422.066
Bijzondere accijnzen3 1.977.893.901 1.873.376.730 1.973.009.394
Totaal accijnzen energieproducten en elektriciteit 4.016.997.072 3.879.889.867 4.034.431.4603
Tabaksfabrikaten Accijnzen 1.604.650.149 1.714.867.402 1.779.635.055
Bijzondere accijnzen4 -434.492.650 - 433.380.073 -387.196.358
Totaal accijnzen tabaksfabrikaten 1.170.157.498 1.281.487.329 1.392.438.6974
Milieubelasting12 Accijnzen 1.534.734 649.751 76.51312
Verpakkingsheffing5 Accijnzen 187.690.249 201.954.560 200.775.8475
Milieuheffing9 Accijnzen9 13.582.096 13.620.626 12.859.0629
Bijdrage op de energie6 Accijnzen6 328.091.588 337.097.441 325.170.6596
Controleretributie huisbrandolie7 Accijnzen7 39.113.026 40.454.117 31.900.2287 
Totaal accijnzen11 6.460.083.684 6.517.596.084 6.807.769.96311
Openingsbelasting8 159.667 142.958 119.2078
Vergunningsrecht10 7.167 6.200 5.34410
Diverse ontvangsten Fiscale ontvangsten 25.266.249 41.766.203 20.356.058
Niet-fiscale ontvangsten 3.815.761 5.063.291 3.071.643
Eurovignet A geïnd ten bate van de Administratie van de Directe Belastingen 0 0 0
Eurovignet A boeten 0 0 0
Totaal onvangsten AAD&A      

2012

1 2012: Bedrag waarvan 75% werd afgestaan aan de EU. Na aftrek van 32.030.689 € voor terugbetalingen.

2013: Bedrag waarvan 75% werd afgestaan aan de EU. Na aftrek van 240.544.127 € voor terugbetalingen.

2014: Bedrag waarvan 75% werd afgestaan aan de EU.Na aftrek van 366.250.399 EUR voor terugbetalingen. "

2 2012: Na aftrek van 4.419.962 € voor terugbetalingen.

2013: Na aftrek van 408.827 € voor terugbetalingen.

2014: Na aftrek van 198.568 EUR voor terugbetalingen.

3 2012: Na toevoeging van een (netto) bedrag van 56.065.173 € aan bijzondere accijnzen ontvangen van het G.H.Luxemburg in het kader van de BLEU-overeenkomst, na aftrek van 119.211.467 € voor terugbetaling inzake beroepsdiesel, na aftrek van 51.465.746 € voorafgenomen op de opbrengst van de accijnzen op de verkoop van energieproducten en elektriciteit ter financiering van de CREG-fondsen (Wet houdende diverse bepalingen - Hoofdstuk IV - Energie Art 63 en Art 64 (B.S. van 29 juli 2005)) en na aftrek van 2.266.014 € voor terugbetalingen.

2013: Na toevoeging van een (netto) bedrag van 50.305.678 € aan bijzondere accijnzen ontvangen van het G.H.Luxemburg in het kader van de BLEU-overeenkomst, na aftrek van 192.039.434 € voor terugbetaling inzake beroepsdiesel, na aftrek van 45.520.705 € voorafgenomen op de opbrengst van de accijnzen op de verkoop van energieproducten en elektriciteit ter financiering van de CREG-fondsen (Wet houdende diverse bepalingen - Hoofdstuk IV - Energie Art 63 en Art 64 (B.S. van 29 juli 2005)) en na aftrek van 106.124.409 € voor terugbetalingen.

2014: Na aftrek van een (netto) bedrag van 31.749.488 EUR aan bijzondere accijnzen gestort aan het G.H.Luxemburg in het kader van de BLEU-overeenkomst, na aftrek van 180.965.946 EUR voor terugbetaling inzake beroepsdiesel, na aftrek van 70.231.124 EUR voorafgenomen op de opbrengst van de accijnzen op de verkoop van energieproducten en elektriciteit ter financiering van de CREG-fondsen (Wet houdende diverse bepalingen - Hoofdstuk IV - Energie Art 63 en Art 64 (B.S. van 29 juli 2005)) en na aftrek van 7.631.870 EUR voor terugbetalingen.

4 2012: Na toevoeging van een (netto) bedrag van 14.016.293 € aan bijzondere accijnzen ontvangen van het G.H.Luxemburg in het kader van de BLEU-overeenkomst, na aftrek van 834.500.000 € voorafgenomen op de opbrengst van de accijnzen op de verkoop van tabaksfabrikaten en toegewezen aan de RSZ-globaal beheer en aan het Fonds voor het financieel evenwicht in het sociaal statuut der zelfstandigen en aan het RIZIV ten voordele van de verzekering voor geneeskundige verzorging (Art. 66.33 van het toewijzingsfonds) en na aftrek van een bedrag van 3.654.696 € voor terugbetalingen.

2013: Na toevoeging van een (netto) bedrag van 12.576.420 € aan bijzondere accijnzen ontvangen van het G.H.Luxemburg in het kader van de BLEU-overeenkomst, na aftrek van 865.817.126 € voorafgenomen op de opbrengst van de accijnzen op de verkoop van tabaksfabrikaten en toegewezen aan de RSZ-globaal beheer en aan het Fonds voor het financieel evenwicht in het sociaal statuut der zelfstandigen en aan het RIZIV ten voordele van de verzekering voor geneeskundige verzorging (Art. 66.33 van het toewijzingsfonds) en na aftrek van een bedrag van 336 € voor terugbetalingen.

2014: Na aftrek van een (netto) bedrag van 7.937.372 EUR aan bijzondere accijnzen gestort aan het G.H.Luxemburg in het kader van de BLEU-overeenkomst, na aftrek van 857.065.737 EUR voorafgenomen op de opbrengst van de accijnzen op de verkoop van tabaksfabrikaten en toegewezen aan de RSZ-globaal beheer en aan het Fonds voor het financieel evenwicht in het sociaal statuut der zelfstandigen en aan het RIZIV ten voordele van de verzekering voor geneeskundige verzorging (Art. 66.33 van het toewijzingsfonds) en na aftrek van een bedrag van 20.147.612 EUR voor terugbetalingen.

5 Ingesteld op 01/04/2005 bij Wet van 30 december 2002 gewijzigd bij programmawetten van 08/04/2003, 05/08/2003, 22/12/2003 en 27/12/2004 en na aftrek van 130.000.000 EUR voorafgenomen op de opbrengst van de accijnzen en van de met de accijnzen gelijkgestelde taksen en toegewezen aan het RIZIV ten voordele van de verzekering voor geneeskundige verzorging (Wet van 20 juli 2005 Art. 13 verschenen in het Belgisch Staatsblad van 28/07/2005).

6 2012: Na aftrek van 3.312.193 € voor terugbetalingen.

2013: Na aftrek van 9.724.603 € voor terugbetalingen.

2014: Na aftrek van 4.176.607 EUR voor terugbetalingen.

7 2012: Na aftrek van 2.651.301 € voor terugbetalingen.

2013: Na aftrek van 2.995.972 € voor terugbetalingen.

2014:Na aftrek van 30.176 EUR voor terugbetalingen.

8 Totaal bedrag geristorneerd aan de gewesten.

9 Bij titel VII van de programmawet van 27 april 2007 (BS van 8 mei 2007, derde editie) werd een nieuwe milieubelasting geïntroduceerd, met name de milieuheffing. De milieuheffing wordt geheven op vier categorieën producten, met name de plastieken boodschappenzakjes, wegwerpeetgerei, plastiekfolie op rollen en aluminiumfolie op rollen. Deze milieuheffing is verschuldigd vanaf 1 juli 2007.

10 Afgeschaft op 14/06/2004 bij de Wet van 17 mei 2004 (B.S. van 04/06/2004).

11 2012: Na aftrek van 135.680.749 € voor terugbetalingen en na aftrek van 1.015.965.746 € als voorafneming.

2013: Na aftrek van 318.486.676 € voor terugbetalingen en na aftrek van 1.041.337.831 € als voorafneming.

2014: Na aftrek van 260.220.533 EUR voor terugbetalingen en na aftrek van 1.057.296.861 EUR als voorafneming.

12 Afgeschaft op 01/01/2013 bij de Programmawet van 27 december 2012 (B.S. van 31/12/2012).

Afgeschaft op 01/01/2013 bij de Programmawet van 27 december 2012 (B.S. van 31/12/2012).

Definities

De accijnzen zijn indirecte belastingen op het verbruik of gebruik van bepaalde producten, zowel vervaardigd in het binnenland als afkomstig uit de lidstaten van de Europese Unie of ingevoerd uit derde landen. Men onderscheidt de (gewone) accijns, de bijzondere accijns, bovendien de bijdrage op de energie (voor energieproducten en elektriciteit) en bovendien de controleretributie (voor huisbrandolie). De totale accijnsbelasting is de som van deze categorieën.

Men onderscheidt:

a. Accijnsgoederen die op communautair vlak geharmoniseerd zijn en die met een (gewone) accijns voor de BLEU en een bijzondere accijns (en eventueel een bijdrage op de energie en een controleretributie) waarvan de opbrengst uitsluitend bestemd is voor België, belast worden; deze communautaire accijnsgoederen zijn alcohol en alcoholhoudende dranken (zijnde bier, wijn, andere gegiste dranken dan bier of wijn, tussenproducten en ethylalcohol), energieproducten en elektriciteit en tabaksfabricaten;

b. Nationale accijnsproducten, die niet op communautair vlak geharmoniseerd zijn en die belast worden met een (gewone) accijns waarvan de opbrengst uitsluitend bestemd is voor België; deze nationale accijnsproducten zijn alcoholvrije dranken en koffie.

De bijzondere accijns (of accises spéciale) is het accijnstarief dat enkel nationaal in België geldt (en dus niet in Luxemburg).

De openingsbelasting is een belasting die opgelegd werd aan de slijter van gegiste dranken bij de opening of de overname van een slijterij. Zij werd vastgesteld op basis van de jaarlijkse huurwaarde van de lokalen die tot slijterij dienden en moest betaald worden vóór de opening van de uitbating van de slijterij.

Het vergunningsrecht was een belasting die jaarlijks verschuldigd was door de uitbater van een drankgelegenheid waar sterke dranken ter plaatse werden gebruikt. Zij werd betaald op basis van het afgesplitste gedeelte van het kadastraal inkomen van de plaatsen en de lokaliteiten bestemd als drankgelegenheid.