Accijnsdiensten werken aan modernere fiscale kentekens

Op het vlak van accijnzen heeft de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen (AAD&A) een grote multidisciplinaire studie opgestart om de fiscale kentekens voor tabaksfabricaten te moderniseren.

De AAD&A wil:

  • de veiligheidskenmerken vermeld op het fiscaal kenteken verhogen
  • het aantal formaten en kleuren van het kenteken beperken
  • het drukprocedé moderniseren en bijgevolg flexibeler maken
  • anticiperen op en faciliteren van het in voege treden van de zogenaamde tabaksproductenrichtlijn van de Europese Commissie.

Het behoud van het fiscaal kenteken is belangrijk aangezien dit kenteken een steeds grotere rol zal spelen in de strijd tegen de illegale handel in tabaksfabricaten. 

Sinds februari 2014 kunnen de Europese lidstaten onderling elektronisch informatie uitwisselen (via de EMCS-applicatie) over het verkeer van accijnsgoederen waarop de accijnzen reeds in een lidstaat werden betaald. EMCS is een systeem waarbij het papieren administratief geleidedocument (AGD) wordt vervangen door een elektronisch administratief document (e-AD). Deze nieuwe functionaliteit binnen de EMCS-applicatie ligt in lijn met de doelstelling om te evolueren naar een ‘paperless douane en accijnzen’ (PLDA).