3.4.2 - Totaal netto-opbrengst van de geïnde belastingen

Aard van de belasting 2013 20141 Verschil (%)
Registratierechten - exclusief boeten en interesten 4.004.588 4.219.564 5,37
Rechten van successie en van overgang bij overlijden - exclusief boeten en interesten 2.848.053 2.831.583 -0,58
Griffierechten 37.160 35.781 -3,71
Hypotheekrechtgen 72.121 78.191 8,42
Gerechtelijke bijstand en kosteloze rechtspleging 872 872 -10,32
Boeten inzake belastingen 124.117 156.779 26,32
Jaarlijkse taks op de coördinatiecentra -4 -237 5825,00
Taks op de vzw's 38.255 39.195 2,46
Bijzondere bijdrage van kredietverenigingen bij uittreding uit het net van het Beroepskrediet 1.656 0 -100,00
Jaarlijkse taks op de collectieve beleggingsinstellingen, op de kredietinstellingen en op de verzekeringsondernemingen 354.174 537.619 51,80
Boeten van veroordelingen in allerhande zaken 430.812 443.289 2,90
Bijzonder Fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders 24.418 26.280 7,63
Jaarlijkse taks op de kredietinstellingen2 96.432 87.065 -9,71
Jaarlijkse taks op de verzekeringsverrichtingen2 1.276.255 1.243.691 -2,55
Taks op het lange termijnsparen2 206.881 210.637 1,82
Jaarlijkse taks op de winstdeelnemingen2 14.107 10.734 -23,91
Taks op de beursverrichtingen2 195.159 192.626 -1,30
Taks op de omzetting van effecten aan toonder2 6.217 1.841 -70,39
Aanplakkingstaks - deel betaald in contanten2 2.498 2.566 2,72
Rechten op geschriften2 37.176 41.249 10,96

1 Bedragen op 01.07.2015 (in duizend euro).

2 Wetboek diverse rechten en taksen. Bruto-ontvangst.

Registratierechten

Ten gevolge van de hervorming van de "woonbonus" in het Vlaams Gewest vanaf 1 januari 2015 : forse stijging van het aantal aankoopakten gefinancierd met een hypothecaire lening.

Hypotheekrechten

Ten gevolge van de hervorming van de "woonbonus" in het Vlaams Gewest vanaf 1 januari 2015 : forse stijging van het aantal aankoopakten gefinancierd met een hypothecaire lening.
Ten gevolge van de daling van de intrestvoeten : forse stijging van het aantal akten van herfinanciering van de hypothecaire lening met een nieuwe hypothecaire inschrijving.

Jaarlijkse taks op de coördinatiecentra

Gevolg van de verdwijning op termijn van de coördinatiecentra onder druk van de Europese instellingen. Teruggaven.

Rechten op geschriften

Ten gevolge van de hervorming van de "woonbonus" in het Vlaams Gewest vanaf 1 januari 2015 : forse stijging van het aantal aankoopakten gefinancierd met een hypothecaire lening.
Ten gevolge van de daling van de intrestvoeten : forse stijging van het aantal akten van herfinanciering van de hypothecaire lening met een nieuwe hypothecaire inschrijving.