3.1.4 - Overzicht van de btw-terugbetalingen

Overzicht van de btw-terugbetalingen
Omschrijving Aantal aanvragen Bedragen
  2012 2013 2014 2012 2013 2014
Aanvragen om teruggave in periodieke btw-aangiften - geautomatiseerde terugbetalingen tijdens het jaar, waarvan aan: 450.299 423.821 434.164 13.082.139 12.668.648 12.493.020
btw-belastingplichtigen voor teruggave per kwartaal 379.337 351.889 361.700 5.776.813 5.531.958 5.563.259
btw-belastingplichtigen houders van een vergunning voor maandelijkse teruggave 70.962 71.932 72.464 7.305.326 7.136.690 6.929.761
Teruggave aan btw-belastingplichtigen door de btw-directies uitgevoerd tijdens het jaar: - - - 112.949 642.277 860.372
waarvan ten voordele van invaliden 3.116 3.029 3.238 3.951 3.827 3.553
Teruggaven aan buitenlandse btw-belastingplichtigen zonder aansprakelijke vertegenwoordiger tijdens het jaar - - - 572.085 501.853 685.718
Ontvangen aanvragen 55.026 54.633 56.706 - - -
Behandelde aanvragen 50.070 49.127 49.992 - - -
Totaal van de teruggaven 508.441 481.483 494.108 13.195.088 13.310.925 13.353.392