3.1.11 - Overzicht van de geaffecteerde ontvangsten inzake de directe en de indirecte belastingen 2014 (in duizend euro)

Overzicht van de geaffecteerde ontvangsten inzake de directe en de indirectebelastingen 2014 in duizend euro
  Soort belasting EU Vlaamse Gemeenschap Franse Gemeenschap Duitstalige Gemeenschap Vlaams Gewest Waals Gewest Brusselse Hoofdstedelijk Gewest Vlaamse Gemeenschapscommissie Franse Gemeenschapscommissie Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest1 Provincies2 Agglomeratie2 Gemeenten2 Sociale zekerheid CREG Politie zones Rampenfonds Effectisering Fonds propere voertuigen APETRA petroleumagentschap
Volledig geaffecteerde ontvangsten Onroerende voorheffing         0 31.260 20.337       533.328 117.583 1.389.798              
Belasting op de automatische ontspanningstoestellen         25.970 0 10.208                          
Belasting op de spelen en weddenschappen         30.239 0 23.411                          
Successierechten         1.556.134 781.553 493.897                          
Verkeersbelasting3         0 -12 134.973         2.696 10.761              
Belasting op de inverkeersstelling3         0 -3 43.204                          
Eurovignet         27.420 29.882 4.989                          
Douanerechten 2.113.638                                      
Openingsbelasting         34 27 58                          
Gedeeltelijk geaffecteerde ontvangsten Btw 499.620 8.810.459 6.459.799                     11.608.292 14.490     8.383   37.288
Diverse rechten en taksen                           2.907     11.860      
Registratierechten         2.469.714 1.000.303 623.102                          
Bedrijfsvoorheffing   4.793.521 2.565.453 6.271 6.255.258 3.743.811 1.249.208 13.265 53.060 35.839       2.410.804       1.374 171  
PB - stock options                           156.594            
PB - kohieren                       34.906 2.870.741 121.125       0    
Werknemersparticipatie                           10.316            
Roerende voorheffing                           769.974       199    
Accijnzen - tabaksfabrikaten, verpakkingsheffing...                           987.066 70.231          
Boeten (directe en indirecte belastingen)         8.972 3.449 8.431                     4.373    
VenB                           55.360 41.310     0    
Belasting van niet-inwoners                           422       0    
Boeten van veroordelingen                               117.184        
Diverse ontvangsten - BBSZ                           188.686            
Diverse ontvangsten - non-profitsector                           94.950            
Interesten (directe en indirecte belastingen)         12.445 8.441 6.250                     9.460    
Totaal 2.613.258 13.603.980 9.025.252 6.271 10.386.185 5.598.711 2.618.068 13.265 53.060 35.839 533.328 155.186 4.271.300 16.406.496 126.031 117.184 11.860 23.789 171 37.288

1 Toekenning aan de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in uitvoering van art. 46 bis van de Bijzondere wet met betrekking tot de Brusselse instellingen van 12.01.1989.

2 De opcentiemen toegekend aan de provincies, de agglomeraties en de gemeenten zijn eveneens opgenomen in deze tabel. Niettemin zijn deze bedragen noch weerhouden in de Algemene Toelichting van de begroting noch in de Rijksmiddelenbegroting.

3 De verkeersbelasting, de belasting op inverkeersstelling en een deel van het Eurovignet worden sinds 2011 door het Vlaams Gewest zelf geïnd.