3.1.10 - Directe belastingen: speciale gevallen teruggaven

Directe belastingen: speciale gevallen teruggaven
Motief voor uitgestelde vereffening 2014 % 2013 evolutie % evolutie
Volmacht 2.695 2,76 3.903 -1.208 3,33 -1,03
Buitenland 9.672 9,90 15.376 -5.704 13,12 -4,87
Nalatenschap 16.119 16,50 25.607 -9.488 21,85 -8,10
Ambtshalve geschrapt 11.892 12,17 12.706 -814 10,84 -0,69
Beslag overdracht 53.391 54,66 53.146 245 45,36 0,21
Faling vereffening 1.059 1,08 1.347 -288 1,15 -0,25
Scheiding 747 0,76 1.877 -1.130 1,60 -0,96
Collectieve schuldenregeling 2.111 2,16 3.215 -1.104 2,74 -0,94
Aantal speciale gevallen 97.686 100,00 117.177 -19.491 100,00 -16,63

Het aantal teruggaven dat, door een bijzondere omstandigheid, niet tijdig kon worden uitbetaald daalde met 19.491 teruggaven (of - 17%).

De daling zet zich door in alle oorzaken voor de uitgestelde betaling, met uitzondering van de beslagen en overdrachten.

55% van de teruggaven waarvoor de betaling wordt uitgesteld, wordt veroorzaakt door een overdracht (of beslag). De aangroei van overdrachten die door derden aan de FOD FINANCIËN worden ter kennis gebracht (81.900 in 2014) reflecteert zich vanzelfsprekend in een stijgend aantal teruggaven dat omwille van deze reden werd geblokkeerd.