2.5.1 - Bankonderzoeken: aantal machtigingen

Bankonderzoeken: aantal machtigingen
  2012 2013 2014
Inkomstenbelastingen (AAFisc) 27 71 74
Inkomstenbelastingen (AABBI) 652 203 179
Btw (AAFisc) 46 28 30
Btw (AABBI) 99 195 163
Successierechten (AADP) 132 95 58
AAFisc

Voor de inkomstenbelastingen komt het aantal van 74 machtigingen overeen met het aantal keren dat de banken bevraagd zijn. Die aanvragen betroffen 65 belastingplichtigen (in geval van een gezamenlijke aanslag is elke echtgenoot/wettelijk samenwonende partner geteld als een anfzonderlijke belastingplichtige). Het spreekt voor zich dat voor eenzelfde belastingplichtige, verschillende financiële instellingen bevraagd kunnen worden. Hetzelfde geldt voor de btw: de banken zijn 30 bevraagd en het bankgeheim is voor 20 btw-plichtigen opgeheven.

AABBI

De AABBI-cijfers geven het aantal machtigingen weer per bank en per belastinpichtige waarvoor door de gewestelijk directeurs van de AABBI het recht van aanvraag tot inzage werd verleend. Uiteraard kunnen meerdere bankrekeningen bij dezelfde bankinstelling aan één belastingplichtige toebehoren.

Het recht tot inzage van de bankrekening van een belastingplichtige behoort tot het onderzoeksinstrumentarium dat ter beschikking staat van de AABBI-ambtenaren in hun strijd tegen fiscale fraude.