1.5.4 - Belgische circulatiemuntstukken

Belgische circulatiemuntstukken
  2 Euro 1 Euro 50 Eurocent 20 Eurocent 10 Eurocent 5 Eurocent 2 Eurocent 1 Eurcocent Totaal
Overdracht 2013 0 0 0 0 0 4.500.000 27.375.000 0 31.875.000
Programma 2014 1.750.000 0 10.000.000 0 0 10.000.000 1.875.000 12.125.000 35.750.000
Vragen van de NBB 0 0 0 0 0 0 -29.250.000 -12.125.000 -41.375.000
Productie januari 2014                 0
februari 2014           8.000.000     8.000.000
maart 2014     1.500.000     2.000.000     3.500.000
april 2014 1.700.000   3.500.000           5.200.000
mei 2014     3.500.000           3.500.000
juni 2014 50.000               50.000
juli 2014                 0
augustus 2014                 0
september 2014     1.500.000           1.500.000
oktober 2014           500.000     500.000
november 2014           4.000.000 375.000   4.375.000
décember 2014             2.750.000   2.750.000
  1.750.000 0 10.000.000 0 0 14.500.000 3.125.0001 0 29.375.000
Nog uit te voeren productie                  

1 Op vraag van de NBB in november 2014, werden 3.1250.000 munten geslagen, een deel van de geplande hoeveelheid van 2015.

De cijfers in deze tabel geven hoeveelheden weer, geen waarden.
Overdracht = de hoeveelheid stukken die de Koninklijke Munt niet heeft kunnen slaan in het programma van het voorgaande jaar.
Programma = de hoeveelheid te slagen stukken gevraagd door de Nationale Bank van België (NBB) in een bepaald jaar.
Vragen van de NBB = de wijzigingen in de loop van het jaar aan het programma voor het slaan.
Nog uit te voeren productie = status op het ogenblik van de opmaak van de tabel.