1.1.5 - Inkomstenbelastingen - Voorstellen van vereenvoudigde aangifte (VVA) in de PB

Inkomstenbelastingen - Inkohiering van de voorstellen van
vereenvoudigde aangifte (VVA) in de PB
  Aanslagjaar 2012 Aanslagjaar 2013 Aanslagjaar 2014
VVA ingekohierd
zonder wijziging
1.388.849 1.397.219 1.873.479
VVA ingekohierd
na wijziging
74.926 78.570 143.737
Totaal ingekohierde VVA's 1.463.775 1.475.789 2.017.216

Sommige belastingplichtigen krijgen een vooraf ingevuld voorstel van vereenvoudigde aangifte en dienen dus geen andere aangifte in te dienen. Als de belastingplichtige akkoord gaat met het voorstel, moet hij niets meer doen. Als hij niet akkoord is stuurt hij zijn wijzigingen naar de administratie.

De inkohiering wordt gevestigd van zodra een aangifte behandeld is, waarna de belastingplichtige een aanslagbiljet ontvangt. De inkohiering gebeurt dus automatisch en centraal voor de voorstellen van vereenvoudigde aangifte die niet gewijzigd moesten worden.